Armex – dezynfekcja powierzchni i powietrza


Opis

Armex – dezynfekcja powierzchni i powietrza

Armex to dwukomponentowy preparat biobójczy. Armex stosowany do dezynfekcji powierzchni i powietrza.

Wyjątkowość preparatu polega na tym, że można nim dezynfekować powietrze i powierzchnie w obecności ludzi, nie jest bowiem toksyczny dla człowieka. Ta cecha dwutlenku chloru w porównaniu do innych substancji biobójczych pozwala na jego efektywne, masowe zastosowanie w walce z koronawirusem w bezpośrednim otoczeniu człowieka – m.in. poprzez mycie nim podłóg, oprysk, zamgławianie lub gazowanie małych i dużych obiektów.

Dzięki unikalnym właściwościom elektronowym cząsteczek ditlenku chloru, związek ten utlenia (niszczy) elementy struktury białkowej otoczki wirusa.

Skuteczność wirusobójczą gazowego ClO2 przeciwko zbliżonemu do SARS-COV-2 otoczkowemu wirusowi grypy A, potwierdzono na powierzchni, na poziomie redukcji powyżej 5 log10 w stężeniu 0,05 mpv, w czasie oddziaływania 3 h, w temperaturze 210C oraz przy wilgotności względnej 54%.

Podobna skuteczność uzyskano również w tych samych warunkach na powierzchni obciążonej zanieczyszczeniami organicznymi. Zastosowane stężenie skuteczne ClO2 jest więc poniżej najwyższego dopuszczalnego stężenia 0,3 ppm w powietrzu, czyli w warunkach stosowania bezpiecznych dla obecności ludzi.
Według europejskich rekomendacji, sformułowanych na podstawie listy Chińskiego Stowarzyszenia Farmaceutycznego oraz opinii International Pharmaceutical Federation (FIP), ditlenek chloru znajduje się na liście substancji wirusobójczych, skutecznych w walce z COVID-19, na powierzchniach i w aerozolu/powietrzu.

Certyfikacja produktu:

  • Atest wirusobójczy PIWet nr P/18/121/22
  • Pozwolenie ministra zdrowia ARMEX 5 nr 2435/05, ARMEX nr 2000 nr 2743/05
  • Atest PZH nr BK/W/0156/01