BIOQUELL C2C-1

Opis

Komora transferowa do dekontaminacji materiałów między strefą brudną i czystą. Możliwość dekontaminacji sprzętu i materiałów o objętości do 1m 3. Bioquell C2C-1 to innowacyjne podejście w dziedzinie dezynfekcji materiałów przechodzących między strefami czystą i brudną. Komora współpracuje z urządzeniem Bioquell L-3, które wykorzystuje gazową formę nadtlenku wodoru HPVdo dekontaminacji wszystkich powierzchni wewnątrz dekontaminowanej strefy. W przeciwieństwie do metod aerozolowych proponowane rozwiązanie charakteryzuje się najwyższa możliwą do osiągnięcia skutecznością (redukcja sporów na poziomie 6 log), a także pełną kompatybilnością sprzętową. Komora posiada system samouszczelniania przez co daje gwarancję, że w czasie procesu personel obsługujący jest zabezpieczony przed działaniem środka biobójczego. Dodatkowo system cart-to-cart umożlwia łatwy załadunek i rozładunek komory. Komora może być montowana w wyznaczonym miejscu, gdzie istnieje możliwość doprowadzenia mediów.  Komora stosowana jest najczęściej na blokach operacyjnych, na których wymagany jest najwyższy poziom czystości mikrobiologicznej, na oddziałach zakaźnych a także aptekach i laboratoriach. Główne cechy systemu to:

  • Pełna automatyzacja pracy dzięki kontroli parametrycznej,
  • Gwarantowana redukcja sporów na poziomie 6 log (w tym C.difficile),
  • System samouszczelniający,
  • Komora wyposażona jest w czujniki mierzące parametry procesu,
  • Wyposażony we wbudowaną drukarkę,
  • Wbudowany system wewnętrznej wentylacji zdecydowanie skraca czas trwania procesu,
  • System cart-to-cart umożlwia łątwy załądunek i  rozładunek między strefami.

Więcej informacji o Bioquell C2C-1: pobierz PDF