BIOQUELL L-3

Opis

Stacjonarne urządzenie do dekontaminacji z użyciem gazowej formy nadtlenku wodoru HPV. Możliwość dekontaminacji pomieszczeń do 80m3. Urządzenie Bioquell L-3 to innowacyjne podejście do walki z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi dla dedykowanych pomieszczeń takich jak stacje łóżek, pomieszczenia z odpadami biologicznymi itp. System wykorzystuje gazową formę nadtlenku wodoru HPV do dekontaminacji wszystkich powierzchni wewnątrz dekontaminowanej strefy. W przeciwieństwie do metod aerozolowych proponowane rozwiązanie charakteryzuje się najwyższa możliwą do osiągnięcia skutecznością (redukcja sporó na poziomie 6 log), a także pełną kompatybilnością sprzętową. Urządzenie pozostawiane przed pomieszczeniem i podłączane do przygotowanej wcześniej instalacji umożliwia pełną kontrolę procesu oraz jego sterowanie, co gwarantuje bezpieczeństwo personelowi oraz pacjentom, a także daje pewność, że prowadzona procedura przebiega prawidłowo. Instalacje dla Bioquell L-3 mogą być instalowane zarówno podczas prac budowlanych jak i w gotowych już pomieszczeniach. Główne cechy systemu to:

  • Pełna automatyzacja pracy dzięki kontroli parametrycznej,
  • Gwarantowana redukcja sporów na poziomie 6 log (w tym C.difficile),
  • Możliwość zaprojektowania instalacji dla każdego pomieszczenia, Nie ma potrzeby osuszania pomieszczenia przed procesem,
  • Wyposażony we wbudowaną drukarkę,
  • Dołączony ręczny czujnik stężenia nadtlenku wodoru i laserowy miernik kubatury, Możliwość połączenia z innymi jednostkami i systemem szpitalnym poprzez  wbudowane porty komunikacji,
  • Idealne rozwiązanie dla Stacji Łóżek do dekontaminacji łóżek z OIT,
  • Najwyższa z możliwych do uzyskania kompatybilność sprzętowa.

Więcej informacji o Bioquell L-3: PLIK