BIOQUELL Q-10

Opis

Mobilne urządzenie do dekontaminacji z użyciem gazowej formy nadtlenku wodoru HPV. Możliwość dekontaminacji pomieszczeń do 250m 3. Urządzenie Bioquell Q-10 to innowacyjne podejście do walki z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi. System wykorzystuje gazową formę nadtlenku wodoru HPV do dekontaminacji wszystkich powierzchni wewnątrz dekontaminowanej strefy. W przeciwieństwie do metod aerozolowych proponowane rozwiązanie charakteryzuje się najwyższa możliwą do osiągnięcia skutecznością (redukcja sporów na poziomie 6 log), a także pełną kompatybilnością sprzętową. Panel sterowania pozostawiany przed pomieszczeniem umożliwia pełną kontrolę procesu oraz jego sterowanie, co gwarantuje bezpieczeństwo personelowi oraz pacjentom, a także daje pewność, że prowadzona procedura przebiega prawidłowo. Urządzenie składa się z dwóch jednostek – generatora gazu oraz uniwersalnej jednostki aeracyjnej, którą podłączyć można do wszystkich rozwiązań firmy Bioquell. Główne cechy systemu to:

  • Pełna automatyzacja pracy dzięki kontroli parametrycznej,
  • Gwarantowana redukcja sporów na poziomie 6 log (w tym C.difficile),
  • Jednostka aeracyjna posiada wbudowany katalizator skraca czas trwania procesu,
  • Nie ma potrzeby osuszania pomieszczenia przed procesem,
  • Wyposażony we wbudowaną drukarkę,
  • Dołączony ręczny czujnik stężenia nadtlenku wodoru i laserowy miernik kubatury,
  • Intuicyjny w obsłudze panel sterowania,
  • Możliwość połączenia z innymi jednostkami i systemem szpitalnym poprzez wbudowane porty komunikacji,
  • MPełna kontrola procesu z poziomu panelu sterowania z zewnątrz pomieszczenia,
  • Najwyższa z możliwych do uzyskania kompatybilność sprzętowa

Więcej informacji o Bioquell Q-10: PLIK