BIOQUELL Z-2

Opis

Mobilne urządzenie do dekontaminacji z użyciem gazowej formy nadtlenku wodoru HPV. Możliwość dekontaminacji pomieszczeń do 500m 3. Urządzenie Bioquell Z-2 to innowacyjne podejście do walki z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi. System wykorzystuje gazową formę nadtlenku wodoru HPV do dekontaminacji wszystkich powierzchni wewnątrz dekontaminowanej strefy. W przeciwieństwie do metod aerozolowych proponowane rozwiązanie charakteryzuje się najwyższa możliwą do osiągnięcia skutecznością (redukcja sporów na poziomie 6 log), a także pełną kompatybilnością sprzętową. Panel sterowania pozostawiany przed pomieszczeniem umożliwia pełną kontrolę procesu oraz jego sterowanie, co gwarantuje bezpieczeństwo personelowi oraz pacjentom, a także daje pewność, że prowadzona procedura przebiega prawidłowo. Główne cechy systemu to:

  • Pełna automatyzacja pracy dzięki kontroli parametrycznej,
  • Gwarantowana redukcja sporów na poziomie 6 log (w tym C.difficile),
  • Wbudowany katalizator skraca czas trwania procesu,
  • Brak potrzeby osuszania pomieszczenia przed procesem,
  • Wyposażony we wbudowaną drukarkę rejestrujący wszystkie najważniejsze parametry procesu. Dołączony ręczny czujnik stężenia nadtlenku wodoru i laserowy miernik kubatury,
  • Intuicyjny w obsłudze panel sterowania w języku polskim,
  • Możliwość połączenia z innymi jednostkami i systemem szpitalnym poprzez wbudowane porty komunikacji.
  • Pełna kontrola procesu z poziomu panelu sterowania z zewnątrz pomieszczenia, najwyższa z możliwych do uzyskania kompatybilność sprzętowa.

Bioquell Z-2 jest najczęściej wybieranym systemem do dekontaminacji gazą formą nadtlenku wodoru przez szpitale w Polsce.

Więcej informacji o Bioquell Z-2: PLIK