Genano TUBE XS

Opis

Urządzenie służące do dekontaminacji powietrza nad obszarami, na których wymagany jest zwiększony reżim sanitarny powietrza, usuwające z niego szkodliwe nanocząsteczki, jednocześnie neutralizując nieprzyjemne zapachy. Praca urządzenia nie jest uciążliwa, a także nie szkodzi pacjentom i personelowi, przebywającemu w pomieszczeniach. W odróżnieniu od filtrów HEPA, GenanoTube XS dezaktywuje drobnoustroje (bakterie, grzyby, wirusy, a także cząsteczki DNA, RNA, toksyny oraz inne białka), co zapobiega szerzeniu się zakażeń krzyżowych, zachowując przy tym stały przepływ powietrza przez cały czas eksploatacji urządzenia. Urządzenie posiada opcję automatycznego czyszczenia. GenonoTube XS znajduje zastosowanie w szpitalach, laboratoriach, gabinetach stomatologicznych, a także pomieszczeniach gdzie wymagany jest zwiększony reżim sanitarny dotyczący powietrza. Technologia Genano® jest tańszą i bardziej skuteczną alternatywą dla obecnie stosowanych filtrów HEPA.

Więcej informacji o Genano TUBE XS:  pobierz PLIK