ICon Air Healer – dekontaminacja powietrza HEPA 14 i lampy UV-C

Opis

ICon Air Healer

  • Urządzenie ICon Air Healer służy do dekontaminacja powietrza z użyciem filtra HEPA H14 i lamp UV-C
  • ICon to system o wysokiej wydajności, poprawiający jakość powietrza w pomieszczeniach do 500 m2
  • Urządzenie odfiltrowuje wszystkie pyły i cząstki (PM) do poziomu MERV 19 (najwyższy osiągany poziom oczyszczenia)
  • Niszczy wszystkie drobnoustroje, w tym wirusy, światłem UVC i technologią PCO
  • ICon eliminuje z powietrza: ≥99,999% cząstek stałych; ≥0,2μ ≥99,9999% mikroorganizmów; ≥97% Lotnych Związków Organicznych

  • Bezpiecznie neutralizuje wszystkie LZO w fotokatalitycznej komorze utleniania zaprojektowanej przez partnera technologicznego NASA
  • Skuteczność technologii neutralizacji zanieczyszczeń mikrobiologicznych potwierdziły między innymi badania i modele komputerowe prowadzone na Uniwersytecie Kolorado (Boulder, USA)
  • Badania skuteczności usuwania pyłów, cząsteczek stałych (PM) przeprowadzono na Uniwersytecie Tsinghua (Pekin, Chiny)
  • ICon wyjątkowo skutecznie usuwa z powietrza szkodliwe związki chemiczne, tzw. VOC oraz cząstki PM

Skontaktuj się z nami