KlaroFoG – dekontaminacja 12% nadtlenkiem wodoru

Opis

 • Możliwość dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze do 400 m.
 • Substancja aktywna dozowana jest w sposób automatyczny.
 • Czas dyfuzji czynnika ok. 4 m /min.
 • Najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia mikrobiologicznego placówek medycznych. Udokumentowana skuteczność biobójcza: grzyby, wirusy, bakterie, spory. Redukcji mikroorganizmów na poziomie 6 Log.
 • Kompatybilność czynnika aktywnego pozwalająca na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym, ekranami LCD/LED, instalacjami elektrycznymi.
 • Po przeprowadzonym procesie dekontaminacji brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów.
 • Elektroniczne śledzenie oraz archiwizacja historii całego procesu (możliwość druku na urządzeniu peryferyjnym).
 • Możliwość łączenia się za pomocą wbudowanego w urządzenie modułu Wi-Fi i LAN z urządzeniami peryferyjnymi umożliwia śledzenie poszczególnych faz procesu oraz sterowanie nim z zewnątrz dekontaminowanego pomieszczenia.
 • Możliwość zapamiętywania operatorów w celu łatwej identyfikacji.
 • Logowanie za pomocą klucza RFID oraz kodu PIN eliminuje możliwość obsługi urządzenia przez osoby niepowołane i nieprzeszkolone.
 • Możliwość zautomatyzowania z komorą dezynfekcyjną.