KLWD06 Blat z kwasówki, z trójstronną bandą

Opis

Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, płaski, wyposażony w trójstronną bandę o wysokości 60mm, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5mm lub
o wymiarach korpusu wózka*
Grubość blatu: 30 mm

Wymiar: na wymiar/dostosowany do wymiarów wózka
*rozwiązanie do wyboru