Przeznaczenie wyrobów

Opis

Podkłady i pozycjonery przeznaczone są do użytkowania wyłącznie w zastosowaniach medycznych. Są one przeznaczone do pozycjonowania pacjenta przed, w trakcie lub po wykonaniu zabiegu operacyjnego, podczas pobytu pacjenta na oddziałach szpitalnych, oddziałach intensywnej terapii oraz opieki długoterminowej w celu utrzymania odpowiedniej pozycji ciała, zmniejszenia nacisku na poszczególne jego części, polepszenia
rozkładu ciężaru ciała na powierzchni podpórczej oraz zapobiegania powstawaniu odleżyn. Dzięki swojej konstrukcji znajdują zastosowanie w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz chronią przed ryzykiem podrażnienia nerwów obwodowych.