Stille imagiQ2

Kategoria:

Opis

Stół został zaprojektowany z myślą o perfekcyjnym
obrazowaniu śródoperacyjnym w trakcie zabiegów
wewnątrznaczyniowych. Dzięki parametrom w zakresie
eksploatacji, bezpieczeństwa i zoptymalizowanej funkcjonalności
stół operacyjny imagiQ2 podnosi wydajność zabiegów
wykonywanych na salach hybrydowych oraz zabiegów
konwencjonalnych, zarówno wśród pacjentów
hospitalizowanych jak i leczonych ambulatoryjnie.

Więcej informacji:

Stille-imagiQ2