2021-11-09

Fundusze Europejskie

Promocja marki KLAROMED w regionie Zatoki Perskiej – rok 2021-2022

Na przełomie roku 2021/ 2022 nasza firma realizuje projekt pn. Promocja marki KLAROMED w regionie Zatoki Perskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest efektywne wypromowanie marki KLAROMED w regionie Zatoki Perskiej i wzrost poziomu sprzedaży eksportowej, dzięki realizacji przez Spółkę Klaromed działań promocyjnych w Programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. W/w działania spowodują umocnienie i promowanie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie.

Otrzymane dofinansowanie na udział w targach Arab Health w Dubaju oraz w Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym umożliwi Spółce zwiększenie popularności produktów marki Klaromed, które staną się jeszcze bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, w tym w krajach Zatoki Perskiej.

Wartość projektu: 178 600,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 133 950,00 PLN