2020-01-13

Projekty UE 2020

Fundusze Europejskie

W roku 2020 nasza firma realizuje projekt pn.  Promocja produktów medycznych Spółki KLAROMED na rynkach zagranicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest promowanie produktów medycznych marki KLAROMED: lamp operacyjnych i zabiegowych plusLED, Systemu Zintegrowanej Sali Operacyjnej INTEGRATOR, mebli medycznych Klaroline oraz Marki Polskiej Gospodarki na wydarzeniach targowo – wystawienniczych w roku 2020

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu produkty firmy Klaromed mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, co jednocześnie przyczyni się do promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 305 100,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 228 825,00 PLN