Bioquell – technologia

Opis

Technologia dekontaminacji

Bioquell

Jednym z najpoważniejszych problemów, przed którymi stają obecnie pracownicy szpitali na całym świecie są zakażenia wywołane przez drobnoustroje, które nabyły oporność na większość znanych medycynie antybiotyków.

Dodatkowo wiele gatunków bakterii, posiada zdolność przetrwania w środowisku szpitalnym przez długi okres czasu w postaci sporów, przez co istnieje możliwość transmisji patogenu ze środowiska do organizmu pacjenta. Odpowiadają one za zwiększoną śmiertelność wśród pacjentów, a także liczne powikłania wydłużające pobyt pacjentów w szpitalu, co zdecydowanie zwiększa koszty leczenia. Problem ten dotyczy przede wszystkim Bloków Operacyjnych, Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej oraz sal, na których przebywają pacjenci z obniżoną odpornością immunologiczną.

Istnieje wiele procedur, które mają za zadanie dezaktywację patogenów zasiedlających wszelkiego rodzaju powierzchnie w pomieszczeniach szpitalnych, gdyż transmisja drobnoustrojów ze środowiska stanowi jedną z głównych dróg nabywania zakażeń. Jak wykazały badania, wszystkie miejsca mające styczność z rękoma pacjentów oraz personelu medycznego tj. oparcia łóżek i krzeseł, klamki przyciski od pilotów, krany i sanitariaty skontaminowane są groźnymi dla zdrowia szczepami bakterii. Konwencjonalne metody, takie jak sterylizacja powierzchniowa przy użyciu środków dezynfekcyjnych, fumigacja formaldehydem, zamgławianie czy stosowanie lamp emitujących promieniowanie UV coraz częściej okazują się niewystarczające. Dodatkowo, istnieje wiele ograniczeń związanych ze stosowaniem powyższych metod.

Wpływają one niekorzystnie na zdrowie personelu ze względu na zawartość silnie toksycznych związków lub szkodliwego promieniowania. Bardzo często powodują także szybsze niszczenie sprzętu medycznego, uniemożliwiając sterylizację pomieszczeń, bez ich wyniesienia.

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu rozwiązanie tego problemu, którym są systemy do dekontaminacji pomieszczeń przy użyciu gazowej formy nadtlenku wodoru HPV, brytyjskiej firmy Bioquell.

Urządzenia umożliwiają dekontaminację wszystkich pomieszczeń szpitalnych bez konieczności wynoszenia sprzętu medycznego. Metoda dekontaminacji HPV Firmy Bioquell jest jedyną na rynku rekomendowaną metodą fumigacyjną do walki z zakażeniami wywoływanymi przez C.difficile na oddziałach OIOM.

Lata zebranego doświadczenia pozwalają nam dobrać idealne rozwiązanie dla każdej Placówki medycznej, dzięki czemu walka z zakażeniami szpitalnymi stanie się łatwiejsza.

Więcej informacji o problemach zakażeń szpitalnych:  PLIK

Więcej informacji o technologii HPV:  PLIK

Skontaktuj się z nami