Bioquell BQ-50 – dekontaminacja nadtlenkiem wodoru

Opis

Bioquell BQ-50

Mobilne urządzenie do dekontaminacji z użyciem gazowej formy nadtlenku wodoru HPV. Możliwość dekontaminacji pomieszczeń do 500 m3.

Urządzenie Bioquell BQ-50 to innowacyjne podejście do walki z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi. System wykorzystuje gazową formę nadtlenku wodoru HPV do dekontaminacji wszystkich powierzchni wewnątrz dekontaminowanej strefy.

W przeciwieństwie do metod aerozolowych proponowane rozwiązanie charakteryzuje się najwyższa możliwą do osiągnięcia skutecznością (redukcja sporów na poziomie 6 log), a także pełną kompatybilnością sprzętową. Bezprzewodowy panel sterowania  jest łatwy w użyciu. Prosta obsługa na zasadzie ‘’jednego przycisku’’  uruchamia w pełni zautomatyzowany i walidowany cykl. Bardzo szybkie cykle biodekontaminacji (średnio ok.1 h).

Główne cechy systemu to:

  • Bezprzewodowy, przenośmy panel sterowania, wyposażony w ciekłokrystaliczny ekran LCD z dwoma przyciskami sterującymi do umieszczenia na zewnątrz pomieszczenia w trakcie trwania procesu, co umożliwia pełną i ciągłą kontrolę czasu i parametrów procesu.
  • Gwarantowana redukcja sporów na poziomie 6 log (w tym C.difficile),
  • Szybkie cykle biodekontaminacji – system umożliwia przeprowadzenie pełnego cyklu dekontaminacji od wprowadzenia urządzenia do ponownego wejścia do pomieszczenia w czasie poniżej 1 godziny dla kubatury do 80 m3.
  • Dobór parametrów/czasu pracy zależnie od wielkości pomieszczenia, umożliwia skuteczną i szybką dekontaminację,
  • W zestawie z urządzeniem dostarczane są trzy jednostki aeracyjne wspomagające dystrybucję H202 w pomieszczeniu i jego katalizę,
  • Urządzenie posiada zabezpieczenie przerywające proces w przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych parametrów (wilgotność, pobranie czynnika sterylizującego, temperatura).
  • Nie ma potrzeby osuszania i przygotowywania pomieszczenia przed procesem, a faza dekontaminacji przebiega przy udziale mikrokondensacji par nadtlenku wodoru,
  • Możliwość kopiowania historii przeprowadzonych cykli za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu mobilnym,
  • Możliwość dekontaminacji w zakresie temperatur 15-350C i wilgotności względnej 15-70%.

Bioquell BQ-50 jest najczęściej wybieranym systemem do dekontaminacji gazą formą nadtlenku wodoru przez szpitale w Polsce.

Skontaktuj się z nami