Integrator czyli zintegrowany blok operacyjny

Zintegrowany blok operacyjny – rozwiązania podnoszące wydajność

Systemy integracji rejestrują i archiwizują obrazy pochodzące z wielu źródeł wideo. Utworzona w ten sposób baza danych medycznych, wchodząca w skład elektronicznej dokumentacji. Baza może być wykorzystywana w celach edukacyjnych lub jako materiał dowodowy w ewentualnych sprawach spornych z pacjentami. Zarządzanie systemem musi być szybkie, łatwe i logiczne. Najczęściej stosuje się w tym celu monitory dotykowe z funkcją wyboru opcji wyświetlania obrazów, rozpoczęcia archiwizacji lub dokumentowania zabiegu zdjęciami.

Cały moduł wideo współgra z modułem audio, dzięki któremu możliwa jest komunikacja głosowa sali operacyjnej z wyznaczonymi miejscami poza nią, co wykorzystywane jest do porozumiewania się i konsultacji z personelem przebywającym poza salą operacyjną lub służy do odbywania wideokonferencji. Rozwiązanie opiera się na serwerach strumieniowych i wykorzystaniu łączy internetowych, dla których praktycznie nie występuje bariera odległości.

Obraz z sali operacyjnej może być wyświetlany na nowocześnie zaaranżowanej sali audiowizualnej zlokalizowanej w tym samym szpitalu lub sali zlokalizowanej w innym ośrodku również zagranicznym. Dzięki czemu podgląd wykonywania nowatorskich zabiegów udostępnianych w celach edukacyjnych innym lekarzom nie stanowi żadnego problemu.

Ponadto niebywałą zaletą systemu jest opcja odtwarzania muzyki w czasie trwania zabiegu, nagrywania notatek głosowych lub wykonywania połączeń telefonicznych.

Integracja z innymi systemami szpitalnymi

Kolejną możliwością, jaką daje system integracji Integrator, jest współpraca z istniejącymi systemami informatycznymi szpitala (RIS, HIS, PACS). Archiwizacja wszystkich danych dotyczących pacjenta, takich jak:

  • historia dotychczasowego leczenia (poprzednio wykonane zabiegi i ich przebieg)
  • wyniki badań laboratoryjnych
  • zdjęcia radiologiczne

Archiwizacja pozwala na szybki i łatwy dostęp do pełnej dokumentacji medycznej danego chorego. Jeśli zachodzi taka potrzeba, operator na sali operacyjnej może pobrać jakiekolwiek dane znajdujące się w systemie informatycznym.

Obraz z kamer laparoskopowych, endoskopowych system INTEGRATOR zapewnia emitowanie obrazu wraz z dźwiękiem poza obszar sali operacyjnej, m.in. do pokoju lekarskiego, do pokoju kierownika oddziału. Takie rozwiązanie umożliwia szybkie i efektywne porozumiewanie się oraz uzyskanie konsultacji specjalistycznych. Transmisja obrazu oraz dźwięku dwukierunkowo poprzez sieć do sali wykładowej wykorzystywana jest do wideokonferencji. Istnieje możliwość śledzenia operacji w czasie rzeczywistym, otrzymywanie komentarzy operatora, jak i zadawanie pytań znacznie podnoszą wartość dydaktyczną przeprowadzanych szkoleń.

Współczesny blok operacyjny skupia całą nowoczesną i najbardziej zaawansowaną medycynę. Zapraszamy do przetestowania naszych rozwiązań.